Условия за продажба

Условия за продажба

Следните условия за продажба управляват предлагането и продажбата на продукти на нашия уебсайт („www.4derma.eu“). Продуктите, закупени на www.4derma.eu  се продават директно от Бест Смарт ЕООД, със седалище в България, гр. Харманли, ул. Асен Златаров 5 ЕИК 205825058.

1. Правила за продажби на www.4derma.eu

1.1 Бест Смарт ЕООД предлага продукти за продажба на „www.4derma.eu“.
1.2 Бест Смарт ЕООД си запазва правото да не обработи и изпълни поръчки, които не отговарят на правилата за продажби на www.4derma.eu .
1.3 Настоящите Общи условия за продажба регулират приемането и изпълнението на поръчки за покупка, обхващащи продуктите на www.4derma.eu, между потребителите на www.4derma.eu и Бест Смарт ЕООД.

2. Как да направите поръчка на www.4derma.eu

2.1 За да направите поръчка за закупуване на един или повече продукти на www.4derma.eu, трябва да попълните формата за онлайн поръчка и да я изпратите по електронен път, следвайки съответните инструкции.
2.2 Формулярът (заявката) за поръчка съдържа информация за основните характеристики на всеки поръчан продукт и цената на съответната единица (включително всички приложими данъци и такси), вида на плащане, който можете да използвате, за закупуване на всеки продукт, доставни условия за закупените продукти, доставка и транспортни разходи. На уеб сайта можете да намерите препратки към условията и реда за връщане на закупени продукти, транспорт и разходи за доставка, както и подробности за продавача, пощенски и електронни адреси, също така крайният срок, в който търговеца обещава да достави стоката. Можете да намерите информация за реда и условията за упражняване на правото ви на отказ, процедурите и сроковете за връщане на покупката, информация за обстоятелствата, при които бихте загубили правото си да се откажете от споразумението, в съответствие със законите за защита на потребителите.
2.3 Поръчката се счита предадена, когато Бест Смарт ЕООД получи формуляра (заявка) за поръчка по електронен път и информацията на поръчката е била потвърдена като правилна.
2.4 Предаването на формата (заявката) за поръчка представлява задължение за плащане на посочената сума. Формулярът за поръчка ще бъде запазен в нашата база данни за времето, необходимо за обработка на поръчката ви и както е предвидено по закон.
2.5 След като формата ви за поръчка бъде получена, Бест Смарт ЕООД ще обработи поръчката ви.
2.6 Бест Смарт ЕООД си запазва правото да не обработва поръчки, когато те са непълни или неточни, или продуктите вече не са на разположение (в наличност). В горните случаи, ние ще ви информираме по електронна поща, че споразумението не е изпълнено и че Бест Смарт ЕООД не е извършил поръчката ви за покупка като посочи мотивите за това. Ако продуктите, показани на www.4derma.eu вече не са на разположение по време на последното ви посещение на сайта или след като Бест Смарт ЕООД е получил вашия формуляр (заявка) за поръчка, Бест Смарт ЕООД ще ви информира за липсата на поръчаните продукти в рамките на десет (10) дни, от деня в който Бест Смарт ЕООД е получил поръчката ви.
Ако формата (заявката) за поръчка е изпратена и цената е била платена за продукти, които вече не са на разположение, Бест Смарт ЕООД ще възстанови сумата, платена за тези продукти, без неоправдано забавяне, и споразумението между страните ще се счита за прекратено.
2.7 С подаването на форма (заявка) за поръчка към Бест Смарт ЕООД, вие безусловно приемате и се задължавате да спазвате разпоредбите на настоящите Общи условия за продажба с Бест Смарт ЕООД. В случай, че не сте съгласни с някои от разпоредбите на настоящите Общи условия за продажба, моля, не изпращайте своя формуляр (заявка) за поръчка за закупуване на продукти на www.4derma.eu.
2.8 Веднъж след като споразумението е влязло в сила, Продавачът ще ви изпрати по електронна поща потвърждение за получаване на заявката за покупка. С подаването на формуляр за поръчка, Вие се съгласявате и приемате Общите условия на продажба, както и допълнителни условия, съдържащи се в www.4derma.eu чрез връзки, включително на Условията за ползване, Декларация за поверителност и Политика на връщане.
2.9 Бихме искали да ви напомним, че всички закупени продукти са предназначени за използване в държавата, от която са поръчани. Ако, обаче, сте решили да изнесете продуктите в друга страна, вие ще бъдете отговорни за спазването на закона за износ на страната, от която са закупени и закона за внос на страната, в която ги внасяте. Бест Смарт ЕООД не носи отговорност за това.

3. Гаранции на продуктите. Цени на продуктите

3.1 На www.4derma.eu, ние предлагаме за продажба луксозни и висококачествени продукти.
3.2 Основните характеристики на продуктите са показани на www.4derma.eu на всяка страница на продукта.
3.3 Цените подлежат на промени. Проверете крайната цена на продажба, преди да изпрати съответния формуляр (заявка) за поръчка.
3.4 Поръчки, направени на сайта от държави и адреси, до които Бест Смарт ЕООД не може да достави, ще бъдат анулирани автоматично.
3.5 В съответствие със законите за защита на потребителите, вие ще бъдете отговорни за каквото и да е понижаване на стойността на продукти, закупени на www.4derma.eu, което е резултат на всякакъв вид използване на същите продукти, различно от тяхното предназначение. Ето защо, в случай че решите да упражните правото си да върнете закупените продукти, 4Derma има право да не приеме върнатите продукти или да не възстанови напълно, платените суми за закупените продукти, които са били променени от първоначалния им вид или са повредени.

4. Плащания

4.1 Плащането на стойността на продуктите и съответните разходи за транспорт и доставка, трябва да бъде направено с помощта на една от процедурите, посочени във формуляра за поръчка. При никакви обстоятелства няма да бъдете таксувани повече от стойността посочена от Продавача във връзка с предварително избрания от Вас начин на плащане.
4.2 В случай на плащане с кредитна или дебитна карта, всички подробности (например, номер на карта или дата на валидност) ще бъдат изпратени по криптиран протокол към съответната банка, която предоставя дистанционни електронни платежни услуги, без трети лица да имат какъвто и да е достъп до тях. Тези детайли няма да бъдат използвани от Бест Смарт ЕООД освен за извършване на процедурата, свързана с вашата покупка или издаване на възстановяване в случай на връщане на стоката, в съответствие с правата ви за връщане на продукт или докладване на случаи на измама от полицията.

5. Кодове за отстъпка

5.1 Кодовете за отстъпка са персонализирани кодове, които ви позволяват да се възползвате от отстъпки при покупки на www.4derma.eu.
5.2 Кодовете за отстъпка при никакви обстоятелства не могат да се обменят за пари;

6. Право за връщане в съответствие с законите за защита на потребителите

6.1 В съответствие с законите за защита на потребителите, може да върнете продукти закупени от www.4derma.eu  без каквато и да е неустойка и без да посочвате причина, в срок от четиринадесет (14) дни от получаване на закупените продукти на www.4derma.eu.
6.2 След като веднъж сте упражнили правото си да се откажете от споразумението, трябва да върнете продуктите на Продавача, като ги изпратите по куриер в рамките на четиринадесет (14) дни, откакто сте информирали Продавача за решението си да се откажете от споразумението (покупката).

7. Отговорност

Информацията за съставките, използвани в козметичните продукти на www.4derma.eu, появяващи се на Сайта, не е предназначена да бъде, нито трябва да се тълкува като, съвет или препоръка относно използването на козметичен продукт. Ако имате въпроси относно използването на козметичен продукт, моля, прегледайте етикета, който се появява на продукта, свържете се с нас или се консултирайте с медицински специалист.

Използвайки Сайта, Вие потвърждавате и приемате, че информацията, показана на Сайта, включително всяка информация, предоставена от експерти или медицински специалисти, е предназначена единствено за общообразователни цели. Продуктите ни не могат да доведат до здравословни проблеми. По преценка, винаги потърсете съветите на медицинско лице или друга квалифицирана помощ по въпроси, които може да имате относно всяко медицинско състояние.

Разчитането на каквато и да е информация, предоставена от Сайта е единствено на Ваш собствен риск.

8. Закон

8.1 Настоящите Общи условия за продажба, се уреждат от българските закони.

9. Изменения и актуализации

Общите условия за продажба могат да бъдат изменяни, като това се дължи на нови закони и разпоредби или по други причини. Новите Общи условия за продажба следва да бъдат ефективни, считано от датата на публикуването им на www.4derma.eu.

Актуализация 01/10/2023