Условия за ползване

Условия за ползване

Добре дошли в нашия уебсайт www.4derma.eu. Тези “Условия за ползване” регламентират достъпа до www.4derma.eu и използването му.

Достъпът до сайта и използването му, както и закупуването на продукти на www.4derma.eu се основават на предположението, че с факта на зареждане на Сайта от крайно устройство Потребителят изразява съгласието си да се запознае с настоящите Общи условия за ползване на сайта и приложенията към тях.

Настоящите Условия съставляват споразумение, което урежда отношенията между “Бест Смарт” ЕООД в качеството му на администратор на уебсайта www.4derma.eu и неговите крайни потребители.

Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, негови мобилни версии, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани със сайта. Настоящото споразумение има действие до преустановяване от Потребителя на ползването на Услугите, достъпни през Сайта.

“Бест Смарт” ЕООД е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. Харманли, 6450, ул. “Асен Златаров” № 5. Дружеството е вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205825058.

За друга правна информация, моля прочетете секциите: Общи условия за продажба, Политика на връщане и Политика на лични данни на www.4derma.eu.

Целта на Сайта се изразява в следните главни направления:

 1. Информиране на Потребителите за дейността на дружеството, неговите история, визия, мисия, ценности, корпоративна и социална отговорност и предлаганите от него продукти и услуги.
 2. Предоставяне на достъп до платформа, през която Потребителите могат да правят онлайн поръчки на стоки, да сключват договори за покупко-продажба на предлагани от Дружеството стоки и да споделят отзиви и оценки за предлаганите стоки.
 3. Информиране на Потребителите на сайта за детайлите за контакт с Дружеството, в случай че се нуждаят от допълнителна информация, имат запитвания за предлаганите продукти и услуги, желаят да отправят коментари или препоръки, както и да получат информация за своите права и начина на упражняването им.

Достъпът до www.4derma.eu и използването му, включително показване на уеб страници, комуникация с www.4derma.eu и свързаните с уеб сайтове и социални медийни ресурси, извършване на покупки на интернет страницата, се извършват от нашите потребители изцяло за лични цели, които следва по никакъв начин да не се свързват към какватo и да е търговска, стопанска или професионална дейност.

www.4derma.eu не се счита за отговорен за каквато и да е употреба на сайта и съдържанието му, от който и да е от неговите потребители, която не е в съответствие със законите и законовите разпоредби. По-конкретно, може да бъдете подведен под отговорност за предоставяне на невярна, фалшива информация или данни, засягащи трети лица (в случай че третата страна не е дала съгласието си), както и за всяко неправилно използване на такива данни или информация.

1. Регистрация и комуникация

Aко искате да използвате услугите ни, трябва да сте пълнолетни лица и да приемете настоящите Условия. С приемането на настоящите Условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана чрез предоставените електронни комуникационни канали – телефон, електронна поща, SMS и други електронни канали. Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от Сайта и неговия администратор.

Страните се съгласяват, че изпращаните съобщения чрез електронна поща съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация съставлява идентифициране на автора като титуляр на тези електронни изявления, и е електронен подпис, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

За да използвате услугите ни, можете да закупите продуктите и като се регистрирате в сайта. Регистрацията е безплатна. Потребителят може по всяко време да се откаже от регистрация. Потребителят се съгласява да предостави пълна, вярна и точна информация, както при регистрация, така и при извършване на поръчка без регистрация на профил. Правата за достъп са лични и не могат да бъдат прехвърляни на трети страни. Ние не носим отговорност за неоторизиран достъп до Вашия профил.

2. Права на интелектуална собственост

Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Сайта при спазване на изискванията за достъп.

Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.

Съдържанието на www.4derma.eu, включително, но не само, произведения, снимки, картинки, диалози, музика, звуци, видео клипове, документи, рисунки, фигури, лого и всякакви други материали, публикувани в www.4derma.eu във всякакъв формат, включително менюта, уеб страници, графики, цветове, схеми, инструменти, шрифтове, дизайн на уеб сайта, диаграми, планове, методи, процеси, функции и софтуер, които са част от www.4derma.eu, са защитени с авторско право и от всяко друго право на интелектуална собственост на www.4derma.eu и на съответните носители на права. Възпроизвеждането, изцяло или частично, независимо под каква форма, на www.4derma.eu и на неговото съдържание, не е разрешено без писменото съгласие на www.4derma.eu.

www.4derma.eu има изключителното право да разрешава или забранява всяко възпроизвеждане (независимо дали пряко или непряко, временно или постоянно, или по всяка друга причина или каквато и да е форма, изцяло или частично) на www.4derma.eu и неговото съдържание.

Авторите на произведения, публикувани в www.4derma.eu, имат право по всяко време да претендират за авторството на техните творби и да се противопоставят на всякакво изкривяване или друга модификация на техния труд, включително каквито и да е промени на произведенията им, които могат да се отразят неблагоприятно на честта и репутацията на съответните автори.

Потребителите на нашия сайт са длъжни да се съобразяват с авторските права на авторите, които са избрали да публикуват работата си на www.4derma.eu или са сътрудничили с www.4derma.eu в създаването на нови изразителни и художествени произведения, които са предназначени за публикуване, не само на сайта, или които са неразделна част от сайта.
Във всеки случай, не са разрешени за използване по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма, съдържанието на сайта или всяко отделно произведение, защитено с авторски права или всяко друго право на интелектуална собственост.

3. Търговски марки и имена на домейн

“Бест Смарт” ЕООД е изключителен собственик на логата и регистрирана търговска марка “4Derma” и на всеки друг признак, който включва думата “4Derma” и име на домейн “4Derma.eu”.

“Бест Смарт” ЕООД има правото на изключително ползване на собствените търговски марки.

Не е разрешено, без съгласието на “Бест Смарт” ЕООД, да се използват тези търговски марки за други продукти или услуги.

4. Връзки към други сайтове

www.4derma.eu съдържа връзки към други сайтове, които по никакъв начин не са свързани с www.4derma.eu.

www.4derma.eu не контролира тези уеб сайтове или тяхното съдържание. www.4derma.eu не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и/или за правилата, приети от тях по отношение на, но не само, личните ви данни, когато посещавате тези сайтове. Тези трети страни вероятно събират потребителски лични данни, като режимът за това се регулира съгласно приетите от от тях общи условия за ползване и защита на личните данни. Моля, когато достигнете до тези сайтове чрез връзките, предоставени на www.4derma.eu, внимателно прочетете правилата и условията им за употреба, както и правилата им за поверителност. Нашите Условия за ползване и Политика на лични данни не се прилагат към сайтовете на трети лица.

5. Условия за ползване на съдържание

www.4derma.eu полага усилия, за да предотврати публикуването на своята интернет страница на съдържание, което може да се счита, че нарушава граждански убеждения или човешки права и достойнства във всичките му форми и прояви. www.4derma.eu, обаче, не гарантира, че съдържанието на сайта е подходящо или законно за всяка аудитория или е законно във всички страни.

В случай че такова съдържание се счита за незаконно в някоя от тези страни, ние не носим отговорност за вашето решение да посещавате и използвате нашия сайт. Ако въпреки това решите да го ползвате, ние ви информираме, че използване на услугите, предоставяни от www.4derma.eu, е изцяло ваша лична отговорност.

www.4derma.eu приема мерки, за да гарантира, че съдържанието на www.4derma.eu е коректно и не съдържа невярна или неактуална информация. Въпреки това, www.4derma.eu не може да носи отговорност за точността и цялостта на съдържанието, публикувано на своята интернет страница.

www.4derma.eu не може да гарантира, че сайтът ще работи непрекъснато, без никакви прекъсвания и грешки поради връзката с Интернет. В случай на проблем при използването на нашия сайт, моля, свържете се с нас. Представител на www.4derma.eu ще бъде на ваше разположение, за да съдейства и да помогне да се възстанови достъпа ви до сайта, ако и доколкото това е възможно.

www.4derma.eu приема адекватни технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на услугите на www.4derma.eu с цел предотвратяване на неразрешено използване или достъп до данни, както и за предотвратяване на рисковете от разпространение, унищожаване и загуба на данни и конфиденциална информация по отношение на потребителите на www.4derma.eu, както и за да се избегне непозволен или незаконен достъп до такива данни и информация.

6. Права и задължения на потребителя

Потребителят има право на ползване на сайта при ограниченията описани по-горе в т.2 Права на интелектуална собственост.

Потребителят се задължава при използване на предоставяните Услуги:

 1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;
 2. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
 3. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Сайта или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 4. да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
 5. да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.
 6. Ограничаване на отговорността на Дружеството

Дружеството предоставя Услугите чрез Сайта за ползване от Потребителя “както са” и “както са достъпни”. Дружеството не гарантира или обещава конкретни резултати от ползването или от продължителна възможност за ползване на Услугите.

Дружеството не предоставя гаранции за това, че:

 1. ползването на Услугите от потребителя ще бъде непрекъснато, навременно, подсигурено и сигурно или безгрешно;
 2. евентуални дефекти в Услугите ще бъдат поправени;
 3. предоставяните Услуги или услугите, върху които последните са изградени, ще бъдат свободни от вируси или други вредни компоненти;

При никакви обстоятелства Дружеството няма да бъде отговорно за каквато и да било загуба, повреда или щета, произлизащи от:

 1. ползването на Услугите;
 2. проблеми или техническо нефункциониране във връзка с ползването на Услугите;
 3. материали, свалени чрез или във връзка с Услугите;
 4. потребителско съдържание;
 5. поведение на Потребители във връзка с Услугите, независимо дали в реално време (on line) или не (off line).

Дружеството не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп до сайта, поради проблеми извън контрола на Сайта – софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форс мажор.

Потребителят приема да носи отговорността за всички разходи по поддръжката, изправността или връзката на своята компютърна система или друго имущество, необходими за ползването на Услугите от Потребителя.

Дружеството си запазва правото за системна намеса в цялата функционалност на Сайта, включително, но не изчерпателно, за преустановяване на достъпа до него, при наличието на основателна причина за това.

7. Неустойки

До пълния обем, допустим от приложимото право, Дружеството няма да бъде отговорно за вреди, претърпени от Потребител, които са: 1. непреки; 2. последващи; 3. инцидентни; 4. наказателни, включително за вреди за пропуснати ползи, произлизащи от ползването или от невъзможност за ползването на Услугите.

Независимо от горното, отговорността на Дружеството към Потребителя за каквото и да било действие или бездействие, свързано с и по повод ползването на Услугите, винаги ще бъде ограничено до неустойка в размер на стойността на направената покупка. При липса на покупка Дружеството не носи отговорност за каквито и да било свои действия или бездействия.

8. Изменение

www.4derma.eu може да измени или да актуализира всички или част от тези “Условия за ползване”. В такъв случай актуалната информация ще бъде публикувана в тази секция. Новите “Условия за ползване” следва да бъдат ефективни, считано от датата на публикуването им на www.4derma.eu.

Ако не сте съгласни с всички или част от “Условия за ползване” на www.4derma.eu, ние не носим отговорност за вашето решение да посещавате и използвате нашия сайт.

9. Срок и прекратяване

Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите.

10. Приложимо законодателство

Като основен принцип по изпълнението на това споразумение, страните възприемат взаимното разбиране и търпимите отстъпки. В този смисъл, страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите.

Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – неизпълнението на това споразумение, следва да се решава от страните чрез договаряне и с добрата воля на всяка една от тях.

При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод този договор, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред компетентния за това съд, определен съобразно правилата на подсъдност. В случай на частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.

Приложимото по настоящото споразумение право е правото на държавата, в която е регистиран администратора, в случая Република България.

Актуализация 01/10/2023